13 november 2016

Trump is nog geen president

-->

Volgens de recentste (13 november) gegevens heeft Hillary Clinton ruim zeshonderdduizend stemmen méér behaald dan Donald Trump. In een normale democratie heeft Clinton dan ook de verkiezingen gewonnen. Niet in de VS.


Omdat de Amerikaanse founding fathers de politieke oordeelkundigheid van "het volk" niet vertrouwden, bedachten ze het Electoral College, een systeem dat als een noodrem kon fungeren in case of an emergency. Wat voor noodgeval? Wanneer het volk dreigde iemand tot president te maken die voor dat ambt niet geschikt is. 

(Wie nog eens een rustig en helder artikel over het ontstaan en de functie van dit Electoral College wil lezen, verwijs ik graag naar http://www.snopes.com/2016/11/11/the-electoral-college-and-the-popular-vote/ The Electoral College and the Popular Vote : snopes.com.)

De tragiek van deze verkiezingsuitslag is dat dit systeem vandaag averechts werkt: het dreigt uitgerekend iemand ongeschikt tot president te maken. Iemand voor wie Alexander Hamilton en de andere bedenkers van het Electoral College het Amerikaanse volk nu net wilden behoeden.

Het Electoral College was nooit bedoeld om van losers winners (en vice versa) te maken. Maar dat is wat nu gebeurt. Dit verklaart meteen ook waarom er wel eens post-electorale rellen zouden kunnen uitbreken op een schaal die we nooit eerder hebben gezien en die niemand wenselijk acht.

In tegenstelling tot wat zo ongeveer iedereen in de media uitkraamt, is Trump nog niet verkozen tot president. Dat gebeurt pas echt op 19 december in het Electoral College. Daar ligt nog een laatste, volkomen grondwettelijke mogelijkheid om Trump het presidentschap te ontzeggen. Als de Amerikanen nu geen gebruik maken van deze legale noodremprocedure, dan kan het Electoral College maar beter worden afgeschaft. Dan is de tijd gekomen om de Amerikaanse kiezer in de toekomst simpelweg te vertrouwen. En de meerderheid van die kiezers heeft, ik kan het niet vaak en hard genoeg herhalen, voor Clinton gekozen.1 opmerking:

Hetlammots zei

Naar aanleiding van uw optreden in 'de Afspraak' ben ik tot de volgende conclusie gekomen:
U dwaalt volkomen.

Het artikel waarnaar u zelf verwijst geeft heel duidelijk aan dat er twee redenen zijn voor het kiescollege:
"What this means is that the Electoral College exists primarily for two reasons: to allow for fair and equal representation of states, no matter their size or population, and to prevent a person unfit to govern from attaining office."

In uw eigen blogpost maakt u enkel melding van de tweede reden, waarbij u de democratische waarborg die de eerste biedt volkomen verzwijgt. Die reden wel vermelden zou immers afbreuk doen aan uw standpunt "Trump is ondemocratisch verkozen".

Daarnaast vergeet u ook dat de verkiezingsuitslag het product is van het systeem. Zonder kiesmannen hadden de kandidaten anders campagne en gevoerd en zou het hele stemgedrag anders zijn. Deze uitslag aangrijpen om Clinton wel als democratisch verkozen president aan te wijzen, is volkomen absurd.

Waar is uw verontwaardiging over de werking van de Europese Unie overigens? Daar bedraagt het verschil in vertegenwoordiging tussen de grootste en de kleinste staat een factor 10. In de Verenigde Staten is dit 'slechts' 3,5.

https://hetlammots.wordpress.com/2017/01/20/albers-begrijpt-niets-van-democratie/